You are here

Home

TAIWAN EXPO 2019 in Vietnam

「Triển lãm thương mại sản phẩm Đài Loan 2019」do Cục thương mại quốc tế Bộ Kinh tế tổ chức, hiệp hội ngoại thương thực hiện sẽ đến thủ đô Hà Nội Việt Nam , chặng dừng chân thứ 3, tổ chức long trọng tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà nội vào ngày 8 tháng 8 năm 2019 . GREEN TRADE PROJECT OFFICE đặc biệt sẽ thành lập 「Khu Gian Hàng Sản Phẩm Xanh Đài Loan」, kết hợp các nhà máy chất lượng cao của Đài Loan lấy chủ đề là “thành phố năng lượng xanh bảo vệ môi trường bền vững”, thể hiện năng lực nghiên cứu phát triển và thực lực công nghệ của ngành công nghiệp xanh Đài Loan.

Việt nam mấy năm gần đây phát triển kinh tế nhanh chóng, là nền kinh tế lớn thứ 6 của khu vực Asean, song Việt Nam trái lại cũng vì ảnh hưởng biến đổi khí hậu, đang đối mặt với thách thức to lớn duy trì phát triển kinh tế xã hội. Dưới ảnh hưởng của kinh tế phát triển tốc độ cao và trào lưu xanh quốc tế, chính phủ Việt Nam đã công bố “Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia”, chủ yếu chia làm 3 nhiệm vụ chính là “năng lượng xanh carbon thấp”, “Sản xuất xanh”, “hình thái sống màu xanh”, tích cực du nhập công nghệ và kỹ thuật xanh, là phương hướng chủ yếu trong phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam, sẽ dần dần trở thành nhiệm vụ và chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, cũng sẽ dẫn dắt nhu cầu thị trường về công nghệ xanh, công nghệ làm sạch, năng lượng tái sinh, quy hoạch tiết kiệm năng lượng, thiết bị bảo vệ môi trường, xử lý rác thải.

Nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất giành được cơ hội kinh doanh xanh, văn phòng dự án thương mại xanh trong đợt triển lãm lần này sẽ hưởng ứng “Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia” Việt Nam (National Green Growth Strategy), quy hoạch ba khu triển lãm chính phù hợp nhu cầu nước sở tại Việt Nam để thúc đẩy sản phẩm xanh Đài Loan, gian hàng này mời 19 doanh nghiệp cốt cán mang tính đại diện và có năng lực sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ năng lượng xanh, vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường của Đài Loan.

Năng lượng xanh carbon thấp

NPU GREEN ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER、SUN MINES、DELTA、SUNFLY、SUNMADE
More

hình thái sống màu xanh

ABERDEEN、FOUNTAIN HITECH、ZIRCO、YANG KO、GLOBALGBN、MAXMOLD 、TRUE GRASSES、CHIEN HUA
More

Sản xuất xanh

PM2.5 CONTROL ASSOCIATION: BBK、JUSUN、HIFTREWATER、DACIAN
More
.