You are here

Home

TAIWAN EXPO 2019 in Vietnam

Khu “Sản xuất xanh” thì tập hợp 4 công ty PM2.5 CONTROL ASSOCIATION, có BBK、JUSUN、HIFTREWATER、DACIAN, trưng bày hệ thống toàn diện về giám sát ô nhiễm không khí, xử lý ô nhiễm không khí, phòng chống ô nhiễm không khí; ngoài ra còn mời đội ngũ xử lý nước của ITRI.

❖JUSUNLink

Calibration Gases Generator
5000 Series

❖SHIFTREWATER ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY BUSINESS CO.Link

Kỹ thuật xử lý nước thải và khí thải
Kỹ thuật xử lý nước thải và khí thải

❖DACIANLink

Khẩu trang hạt kewei
Khẩu trang hạt kewei
.