You are here

Home

TAIWAN EXPO 2019 in Vietnam

Khu “Năng lượng xanh carbon thấp” có NPU GREEN ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER、SUN MINES、DELTA、SUNFLY、SUNMADE, cung cấp phương án giải quyết năng lượng xanh toàn diện.

❖NPU GREEN ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTERLink

Green Energy Research and Development Center

❖SUN MINESLink

Hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời
Hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời

❖DELTALink

Đèn đường thông minh LED
Đèn đường thông minh LED

❖SUNFLYLink

Hệ thống chiếu sáng dẫn sáng

❖SUNMADE INC.Link

Traffic industry / Signage field / Art work
.