Taiwan Greening Your Life

Events

TAIWAN EXPO 2018 in Thailand
Date: 2018-08-30 ~ 2018-09-01
Introduction: Organized by Taiwan’s Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs, the “2018 Taiwan Green Products Pavilion” will be implemented by Green Trade Project Office (GTPO) in Bangkok, Thailand. It will be held at the Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC) from Aug. 30- Sep. 1, 2018. In response to this year's green theme, Taiwan Green Product Pavilion will bring together Taiwanese companies to showcase their innovative and high-quality products. ..more.
TAIWAN EXPO 2018 in Thailand
Date: 2018-08-30 ~ 2018-09-01
Introduction: โดยกระทรวงเศรษฐกิจกรมการค้าต่างประเทศ (BUREAU OF FOREIGN TRADE, BOFT) เป็นผู้จัดงานและสมาคมการค้าต่างประเทศแห่งไต้หวันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ "นิทรรศการการแสดงภาพลักษณ์แห่งไต้หวันประจำปี 2561" ซึ่งรอบที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนรูปแบบการวางแผนภาพลักษณ์ของการแสดงนิทรรศการว่าด้วยธีมเทคโนโลยีสีเขียว โดยทางกระทรวงการเศรษฐกิจสำนักงานส่งเสริมการค้าสีเขียว (GREEN TRADE PR ..more.